එතිල් සිලිකේට්

ආයුබෝවන්, අපගේ නිෂ්පාදන උපදෙස් ලබා ගැනීමට එන්න!
  • tetraethyl silicate

    tetraethyl සිලිකේට්

    tetraethyl silicateprice උපදේශනය ලබාදෙමින්, Zhangjiagang Fortune Chemical Co.,Ltd, චීනයේ සිටින විශිෂ්ට එතිල් සිලිකේට් නිෂ්පාදකයින් අතර, ඔබ එහි කර්මාන්ත ශාලාවෙන් තොග එතිල් සිලිකේට් මිලදී ගන්නා තෙක් බලා සිටී.නිෂ්පාදනයේ නම Ethyl Silicate Synonyms tetraethyl silicate CAS NO.78-10-4 තත්ත්ව දර්ශක පිරිවිතර ශ්‍රේණිය-40 ශ්‍රේණිය-32 ශ්‍රේණිය-28 පෙනුම අවර්ණ විනිවිද පෙනෙන ද්‍රව වර්ණය(APHA) 30 උපරිම ඝනත්වය 20° C(68° F) 1.05-1.07 0.97-1.0 0.936-0.936 ..